Foto’s

Aanleveren van foto's via internet
 
 

Aanleveren van foto's via internet
 
Om het aanleveren van foto's nog eenvoudiger te maken, hebben we uitgezocht via welke webdienst dit eenvoudig en snel gaat. Onze keuze is gevallen op wetransfer.
U hoeft dan niet meer met een usb-stick, cd of dvd naar school te komen. Ook hoeft u geen foto's te verkleinen, omdat u ze per mail wilt sturen. Deze mogelijkheid werkt gemakkelijk en snel!

Ga naar
www.wetransfer.com .

 
Er verschijnt een klein venster, waarin u de bestanden plaatst (zie verder onder de afbeelding). 
U noteert het emailadres van de ontvanger, uw eigen emailadres en een korte boodschap.
De achtergrond wordt afwisselend met mooie foto's gevuld, zodat u nog eens wat anders te zien krijgt ook...
 
In het veld Vul de ontvanger(s) hier in typt u: webmaster@wilstw.nl .
 
In het veld Vul je email adres in typt u uw eigen emailadres. U krijgt een ontvangstbevestiging, nadat de webmaster de foto's heeft gedownload. U weet dan, dat ze niet lang daarna op de website komen. Uw mailadres wordt alleen voor deze activiteit gebruikt.
 
In het veld Typ je bericht (optioneel) typt u bij welke activiteit/foto-album de foto's horen, bijvoorbeeld: kersttocht.
 
Klikt u in het veld Kies bestanden (2 GB over), dan opent er een selectievenster. U gaat naar de map, waarin uw foto's staan.
Klik met de linkermuis op één foto.
Houd de toets Ctrl ingedrukt en druk op de letter a op uw toetsenbord. Laat daarna beide toetsen los.
Nu worden alle foto's in de map geselecteerd.
Klik daarna op Openen.
 
Als laatste  klikt u op Transfer.
De foto's worden naar de server van wetransfer gekopieerd. De webmaster krijgt een mailtje, zodat hij weet, dat er foto's binnen gekomen zijn.
De foto's worden daarna zo spoedig mogelijk op de website geplaatst.
 
 
Als ouders foto's gemaakt hebben van een activiteit, kunnen we die ook in de foto-albums op de website plaatsen. Daarbij een paar opmerkingen.

Aanleveren via wetransfer (zie hierboven) heeft de voorkeur.
Aanleveren kan op een usb-stick, geheugenkaartje of cd-rom. Deze kunt u met een briefje met uw naam aan de conciërge, meester Peter, of ICTer Joey geven. Zijn de laatste twee mensen op school, dan worden de foto's zo snel mogelijk ingelezen en verwerkt. Eventueel kunt u wachten om uw medium gelijk mee terug te nemen.
 
Voor ons is het sneller en eenvoudiger, als u de foto's in mapjes zet en aangeeft bij welke gebeurtenis de fotomapjes horen (mag ook door de mapjes een goede naam te geven).
Staan er foto's van verschillende gebeurtenissen door elkaar, dan moeten we te veel tijd steken in het uitzoeken van de foto's. Dat laatste geldt ook, als er privé-foto's tussen staan. Voor ons is het niet altijd duidelijk, waar een foto bij hoort en of het een schoolfoto dan wel een privé-foto is.
 
Foto's bekijken, die dwars staan op het scherm, is niet prettig. Maakt u foto's en wilt u ze niet dwars op het scherm, dan is het horizontaal houden van het fototoestel aan te raden.
 
Foto's met een te kleine resolutie kunnen door MijnAlbum geweigerd worden, omdat de kwaliteit dan niet voldoet.
Foto's met een te hoge resolutie worden door ons verkleind met een speciaal hiervoor geschikt programma: zo houden we de opslag op de server binnen de perken, neemt het uploaden door ons minder tijd in beslag en zijn de foto's op de website ook sneller ingeladen.
 
Fotobestanden met een grootte tussen 1 en 1,5 MegaByte leveren de beste kwaliteit op na comprimeren.
Foto's groter dan 2,5 MegaByte worden van mindere kwaliteit, omdat die ver gecomprimeerd moeten worden...
 
 
Het plaatsen van foto's op de website van gebeurtenissen op school is een mogelijkheid, die wij bieden om nog eens fijn na te kunnen genieten door kinderen en ouders. Kopiëren en afdrukken door bij de school betrokkenen is geen probleem. Anderen dienen hiervoor toestemming te vragen per email.
Het niet hebben van bezwaar tegen plaatsing van foto’s beschouwen wij als het geven van toestemming hiervoor. Wij gaan er zonder tegenbericht van u vanuit, dat u geen bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw kind op de website!
Mocht u er wel bezwaar tegen hebben, wilt u dit dan schriftelijk laten weten aan de directie van de school.Het bezwaar betreft alleen foto's, waarop uw kind alleen is afgebeeld. Foto's met meer kinderen moeten wij hiervan uitsluiten, omdat plaatsing van foto's anders onmogelijk wordt.Het zou kunnen gebeuren dat, ondanks onze controle, er toch nog kind
 eren op de website verschijnen, waarvan de ouders niet willen dat zij op onze website komen. Waarschuw ons dan a.u.b. zo snel mogelijk, zodat wij de foto kunnen verwijderen.
 
 
We plaatsen de foto's op mijnalbum.nl, omdat we daar beschikken over voldoende ruimte en u zo de mogelijkheid heeft foto's te downloaden of af te laten drukken.
Voor informatie, kijkt u bij MijnAlbum.nl onder het knopje "Help". Het kan voorkomen dat de foto’s niet helemaal scherp en korrelig zijn. Dat ligt dan meestal aan de kwaliteit van het fototoestel waarmee de foto’s gemaakt zijn!
 
 
 
Met nadruk wijzen we u er op, dat u cd's en dvd's elk jaar een keer dient te bekijken: de levensduur van cd's en dvd's die gebrand zijn, blijkt vaak veel korter te zijn dan in het verleden werd aangenomen. Bij leesproblemen de cd of dvd proberen over te zetten naar een nieuwe. Ook kunt u een kopie van de cd's en dvd's op de computer maken en bewaren. Zo heeft u twee exemplaren en een nieuwe cd of dvd is dan zo gemaakt. Bewaar gebrande cd's en dvd's in het doosje op een koele plaats, waar weinig zonlicht komt.