De Oudervereniging

Als ouders/verzorgers van de kinderen van onze school bent u automatisch lid van de oudervereniging. Ieder schooljaar organiseert de oudervereniging diverse activiteiten, waaronder de schoolreis, St. Nicolaas, carnaval, enz.

 
De oudervereniging is in de school ook belangrijk. De ouders, die hierin zitting hebben, vertegenwoordigen de belangen van alle ouders van de school. De oudervereniging vergadert éénmaal per maand. Als u vindt dat er bepaalde onderwerpen besproken moeten worden, dan kunt u dat aan de oudervereniging doorgeven. In de activiteitenkalender, die aan het begin van elk schooljaar wordt meegegeven, staan de namen en een telefoonnummers van de contactpersoon van de oudervereniging. Bij elke vergadering zijn ook steeds  personeelsleden van de school aanwezig. Juf Karin is de vaste contactpersoon namens het team en zij wordt altijd vergezeld door een andere collega. De eerste en laatste vergadering van het schooljaar is altijd samen met de directie van de school. De OV bestaat uit: Danny Verstraaten,  Jeannine Lambregts, Miranda Rommers, Yvonne San José,  Marina Baarda,  Corlinda Roks, Natalie van Beers, Ramona Traets, Marsha van Straeten, Monique Wesselborg en Laminta Meulen.