De methodes op school

 
Vakgebied Methode 1 2 3 4 5 6 7 8
                   
Nederlandse taal                  
taal voor jonge kinderen piramide, schatkist x x            
taal taalverhaal.nu       x x x x x
aanvankelijk technisch lezen veilig leren lezen kim versie     x          
voortgezet technisch lezen estafette       x x x x x
begrijpend lezen nieuwsbegripXL       x x x x x
schrijven pennenstreken (nieuw)     x x x x x x
                   
Engelse taal hello world             x x
                   
Rekenen/wiskunde                  
voorbereidend rekenen piramide, schatkist x x            
rekenen alles telt x x x x x x x x
                   
Mens en wereld                  
aardrijkskunde grenzeloos         x x x x
geschiedenis wijzer door de tijd         x x x x
samenleving trefwoord digitaal     x x x x x x
milieu leefwereld         x x x x
gezond- en redzaam gedrag leefwereld         x x x  
natuur, techniek en wetenschap leefwereld     x x x x x x
verkeer wijzer door het verkeer     x x x x x  
studievaardigheden blits         x x x x
                   
Lichamelijke opvoeding basislessen bewegingsonderwijs     x x x x x x
                   
Kunstzinnige vorming                  
tekenen en handvaardigheid moet je doen     x x x x x x
muziek praxis     x x x x x  
beweging basislessen bewegingsonderwijs     x x x x x x