Vrijwillige ouderbijdrage 2015-2016

Extra zaken zoals Sinterklaas- en Kerstfeest enz. kunnen we niet betalen uit het geld dat de overheid voor de school beschikbaar stelt. Daarom vragen we een vrijwillige ouderbijdrage. In het schooljaar 2015-2016 bedraagt deze € 20,00 per kind.

In dit bedrag zijn ook opgenomen de kosten voor het cadeautje voor de leerkracht bij de gezamenlijke verjaardag en een aardigheidje aan het einde van het schooljaar.

 
Wel hebben we voor het schoolkamp (waar elk jaar een deel van de ouderbijdrage voor wordt "gespaard") de afspraak gemaakt dat vóór het kamp wordt bekeken of de voorgaande jaren steeds de ouderbijdrage is betaald. Is dat niet het geval dan zal voor deelname aan het schoolkamp alsnog een bijdrage worden gevraagd.
Ouders die de ouderbijdrage niet voldoen zal steeds vóór een activiteit om een bijdrage worden gevraagd.

Voor de schoolreis moet u apart betalen. Een reisje kost ongeveer € 17,50. Dat is bij elkaar dus  € 37,50 per jaar per kind (dus ongeveer  € 3,75 per maand).

 
Voorwaarde om aan de schoolreis deel te nemen is wel dat de ouderbijdrage ook is voldaan.
Als in één keer betalen voor u een probleem is, kunt u de ouderbijdrage ook in termijnen betalen.